Używanie umiejętności jest wymagane w każdym przypadku w grze, gdzie nie wiadomo, czy dana akcja się powiedzie czy nie. Umiejętności używa się poprzez opisanie wykonywanej czynności, a następnie podanie umiejętności i jej poziomu w kolorze czerwonym. Na przykład:

 

<Próbuje naprędce stworzyć skrypt generujący losowe hasła alfanumeryczne, by w ten sposób obejść zabezpieczenia terminala> Informatyka ****

 

O powodzeniu lub niepowodzeniu akcji decyduje Radny obecny na serwerze lub osoba do tego upoważniona.

 

Należy pamiętać o tym, że opis czynności jest równie ważny i należy podać konkretny cel umiejętności.

 

Niektóre umiejętności, takie jak pilotaż, broń palna czy pirotechnika są pasywne – pozwalają na dowolne i swobodne używanie sprzętu wybranego typu w grze.

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image