Atutów można używać bardzo podobnie jak umiejętności.

 

Wykorzystuje się je opisując wykonywaną czynność, a następnie podając nazwę atutu i jego poziom. Na przykład:

 

<Broni się przed atakiem mentalnym Upadłego Jedi stawiając bariery wokół swojego umysłu> Bariera mentalna II

 

O powodzeniu lub niepowodzeniu akcji decyduje Radny obecny na serwerze lub osoba do tego upoważniona.

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image