Możliwe jest rozstrzyganie jakiejś spornej sytuacji w RP za pomocą testów atrybutów. Na przykład pisząc, że próbuje się uniknąć ciosu, zarówno osoba robiąca unik, jak i zadająca cios mogą porównać wartości atrybutu Zręczność. Ten, kto ma większą wartość danego atrybutu wygrywa taką sporna sytuacje.

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image