Możliwe jest rozstrzyganie jakiejś spornej sytuacji w RP za pomocą testów atrybutów. Na przykład pisząc, że próbuje się uniknąć ciosu, zarówno osoba robiąca unik, jak i zadająca cios mogą porównać wartości atrybutu Zręczność. Ten, kto ma większą wartość danego atrybutu wygrywa taką sporna sytuacje.

4. Poziomy

5. Profesje Jedi

6. Wymagania stylów

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image