0.1.1. Niniejszy system RPG jest własnością organizacji Szlakiem Jedi (www.szlakiem-jedi.pl) i zabrania się kopiowania go we fragmentach oraz w całości.

 

0.1.2. Podczas jego tworzenia użyto jedynie 1 rozdziału Podręcznika Gracza w wersji 3.5 do Dungeons & Dragons. Pomógł on w pisaniu punktu pierwszego. Wykorzystano także ikonki z gry Knights of the Old Republic II: Sith Lords. Cała reszta systemu jest owocem pracy, doświadczenia i wyobraźni autora.

 

0.1.3. Do zasad systemu RPG należy się stosować i korzystać z niego na serwerze w RP; każda sporna sytuacja będzie rozwiązywana za jego pomocą. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z poszczególnych jego elementów znajdują się w punktach 1.5, 2.3 oraz 3.3.

 

0.1.4. Rada Jedi zastrzega sobie prawo do wyjątków w systemie RPG.

 

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image