Atrybuty opisują cechy fizyczne i umysłowe danego Jedi. Mają one wielki wpływ na to, czego może się nauczyć i na każde jego działanie. Istnieje sześć takich wielkości:

 

SIL – siła charakteryzuje mięśnie Jedi i jego siłę fizyczną. Atrybut ten jest szczególnie ważny dla Obrońców, gdyż decyduje w dużej mierze o ilości zadanych obrażeń i jest niezbędny do nauczenia się niektórych technik.

 

ZRE – zręczność odzwierciedla szybkość reakcji, zwinność, gibkość oraz zmysł równowagi Jedi. Atrybut ten jest szczególnie ważny dla Strażników, ponieważ jest decydujący przy wykonywaniu akrobacji.

 

BUD – budowa symbolizuje tężyznę, wytrzymałość i równowagę organizmu Jedi. Jest ona ważna dla każdego Jedi.

 

PER – percepcja decyduje o ostrości zmysłów Jedi, rozpoznawaniu powtarzających się schematów, analogii, budowy siatki skojarzeń w postrzeganiu świata wokół. Określa także, jak szybko Jedi może przyswoić nową wiedzę i utrwalić związane z nią schematy i reguły.

 

MAD – mądrość określa rozumienie wewnętrznych bodźców przez Jedi, ocenę lub rozpoznawanie sytuacji, obiektów i zjawisk na podstawie doświadczeń życiowych i intuicji. Jest on także niezbędny przy próbach okiełznania wyższych arkanów Mocy.

 

CHA – charyzma jest miarą zdolności Jedi do panowania nad prezentowanymi emocjami w mowie i zachowaniach; determinuje także naturalną zdolność do potęgowania swojego przekazu głosem i zachowaniem, poprzez kontrolę naturalności, autentyczności, czy emocjonalnej wyrazistości. Określa siłę i sugestywność ukrytego przekazu emocjonalnego.

 

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image