• Doświadczenie za zaliczenie otrzymuje się w zależności od ilości uzyskanych procent. Przykładowo 50% z zaliczenia to 50% z ogólnej stawki. Stawki za zaliczenia z wybranych tematów są ustalane odgórnie. W przypadku nierównych wyników (np. 73% z 300 PD = 219) punkty doświadczenia zaokrąglane są w dół do pełnych pięćdziesiątek.

 

  • W przypadku niezaliczenia student nie otrzymuje żadnych punktów doświadczenia.

 

  • W przypadku poprawki student otrzymuje połowę punktów doświadczenia.

 

1 poprawka – 50%

2 poprawka – 25%

3 poprawka – 0%

 

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image