• Doświadczenie za treningi otrzymuje się za każde pojedyncze zajęcia.

 

  • Podstawą do obliczenia ilości PD za trening jest jego poziom trudności. Wpływ mają jednak różne czynniki – m.in. sytuacja grupy czy długość zajęć.

 

  • W przypadku dużego spóźnienia (powyżej 30 minut) student otrzymuje jedynie połowę punktów doświadczenia za trening.

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image