• Doświadczenie za misje otrzymuje się w zależności od ich stopnia trudności. Warunkiem jest wypełnienie wszystkich zawartych w opisie celów.

 

Organizatorzy misji, niezależnie od wszelkich dodatkowych kwestii, nagradzani są stałą ilością punktów doświadczenia, która wynosi 1000.

 

Stawka dla uczestnika zależy od rangi oraz ilości Jedi wykonujących misję. Oblicza się ją osobno dla każdego z uczestników: suma przynależna do danego poziomu trudności jest najpierw mnożona przez przelicznik odpowiedni dla rangi, a następnie dzielona przez liczbę uczestników misji według wzoru:

 

<ilość PD z poziomu trudności> * <ranga> / <ilość uczestników>

 

Poziomy trudności:

Bardzo łatwy – 1000 PD

Łatwy – 2000 PD

Średni – 3000 PD

Trudny – 4000 PD

Bardzo trudny – 5000 PD

 

Mnożniki rang:

Adept – 1

Padawan – 1.5

Uczeń Jedi – 2

Rycerz Jedi – 2.5

Mistrz Jedi – 3

 

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image