Atuty są to specyficzne cechy, umiejętności i zdolności. W przeciwieństwie do umiejętności nie kupuje się ich za punkty, a zdobywa w procesie szkolenia i własnych wyborów. Dokładne opisy poszczególnych atutów znajdują się w punkcie 4 i 5.

Wszelkie materiały są własnością grupy Szlakiem Jedi.

Background image